Pedagogische visie

Bij Big Ben Kids staat het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind centraal. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden alle kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving om stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Zij zien aan de hand van het EYFS (Early Years Foundation Stage) – kader het huidige ontwikkelingsniveau en zij faciliteren om de volgende stap te zetten. Met betrekking tot deze ontwikkelingsgerichte benadering hebben wij ons laten inspireren door het gedachtengoed van de Russische psychoog Lev Vygotsky.

“What a child can do today with assistance, she will be able to do by herself tomorrow”.

Door samen te werken, veel aandacht voor coöperatief leren (Spencer Kagan), de juiste (ontwikkelingsgerichte) begeleiding te krijgen en in gesprek te zijn, zijn kinderen in staat tot dingen te komen die nieuw zijn.

Dagopvang

Het EYFS-kader bestaat uit zeven leer- en ontwikkelingsgebieden, waaronder drie basisgebieden: communicatie en taal, lichamelijke ontwikkeling, en persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basisgebieden zijn onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling en leervermogen op latere leeftijd en daarom onderdeel van ons dagprogramma. Een voorbeeld is het kringspel, waarin we zingen en praten over het weer, de dag van de week, kleuren of andere dingen en plaatjes.

Buitenschoolse opvang

Naarmate kinderen ouder worden, vormen deze basisgebieden het fundament onder specifieke vaardigheden als lezen en schrijven, rekenen, de wereld begrijpen en creatieve expressie. Om ze uit te dagen en intellectueel te stimuleren, bieden we de kinderen dan ook veel extra activiteiten aan op het gebied van muziek, taal en creativiteit. Op de pagina met ons activiteitenaanbod vindt u een overzicht van alle extra activiteiten die we aanbieden op onze vestigingen.

Extra activiteiten

Kinderen die naar de basisschool gaan hebben een veilige omgeving nodig. Een plek waar ze de ruimte krijgen en uitgedaagd worden om dingen te ondernemen, te experimenteren en keuzes te maken. In deze fase van hun ontwikkeling leren ze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen.

Samen leren stimuleert de betrokkenheid van kinderen en is bevorderlijk voor hun leerprestaties, zelfontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Desgewenst ontvangt u van ons het volledige pedagogisch beleid voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Neem contact op met de vestiging van jouw voorkeur voor meer informatie.

Neem contact met ons op

U en uw gezin zijn van harte welkom voor een rondleiding en een eerste kennismaking. Graag bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Kies een vestiging op de contactpagina en kom vooral eens kijken!

deze website maakt gebruik van cookies. Instellingen