Veelgestelde vragen over Big Ben Kids

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en wat is de hoogte van mijn toeslag?

Klik hier voor meer informatie. Je kunt ook een snelle berekening maken met onze eigen rekentool. Die vind je hier.

Kan ik een contract afsluiten met meerdere vestigingen van Big Ben Kids tegelijk?

Ja, je kunt een contract afsluiten waarbij je kind naar meerdere vestigingen van Big Ben Kids gaat. Let op: er kunnen verschillende tarieven gelden.

Kan ik mijn kind ook tijdelijk inschrijven, bijvoorbeeld voor twee maanden?

Ja, dat is mogelijk. Jullie zijn altijd welkom.

Ik heb een BSO-contract van 46 weken afgesloten voor mijn kind. Waarom krijg ik een factuur voor de maanden juli en augustus?

Big Ben Kids stuurt elke maand een factuur. De jaarlijkse kosten worden verdeeld over twaalf maanden. Zo ben je zeker van je plaats bij Big Ben Kids en dat je elke maand kinderopvangtoeslag ontvangt.

Het BSO-contract van 46 weken biedt geen opvang tijdens de schoolvakantie van zes weken. Mag ik die zes weken ook over het schooljaar verdelen?

Ja, je kunt kiezen welke vakantieweken deel uitmaken van de zes weken. Studie- en stakingsdagen zijn geen vakantiedagen.

Ik heb een contract van 46 weken en wil dat mijn kind ook tijdens de zomervakantie wordt opgevangen. Moet ik dan voor het zomerkamp betalen?

Als je al je vakantieweken hebt opgebruikt, moet je voor het zomerkamp betalen. Als je nog opvangweken overhebt, kost het zomerkamp je niets. Extra dagen worden in rekening gebracht.

Mijn kind is een dag niet naar de BSO geweest. Kan ik die dag ruilen tegen een andere dag?

Je kunt ruildagen alleen gebruiken als het totale aantal kinderen en pedagogisch medewerkers dit toelaat. Het maximale aantal kinderen per medewerker mag niet worden overschreden.

Ruilen kan alleen tegen precies hetzelfde type opvang, bijvoorbeeld een hele dag tegen een hele dag of een lange BSO-middag tegen een lange BSO-middag. Ruilen tegen een ander type opvang is niet mogelijk. Het is dus niet mogelijk om een hele dag te ruilen tegen een halve dag of een korte middag te ruilen tegen een lange middag.

Ruildagen komen automatisch te vervallen na 90 dagen of bij beëindiging van je contract.

Je kunt een reguliere opvangdag niet als ruildag gebruiken als je die minder dan één werkdag van tevoren hebt afgezegd. Als je later afzegt, kunnen we onze bezetting namelijk niet meer aanpassen.

Studie- en margedagen kunnen niet geruild worden. Je kunt een vakantiedag dus niet ruilen tegen een studiedag. Om ouders tegemoet te komen, geldt er een lager tarief voor studiedagen: een korting van 25% op het afgesproken uurtarief.

Kan ik het contract tijdelijk stopzetten en mijn kind daarna opnieuw aanmelden?

We hebben een opzegtermijn van één maand. Je moet je contract schriftelijk opzeggen bij de vestigingsmanager. Het staat je altijd vrij om je opnieuw aan te melden, maar besef wel dat we na opzegging geen plek kunnen vrijhouden voor je kind. Zeker niet in de drukke zomermaanden.

Kan ik de lengte van mijn BSO-contract aanpassen?

Je kunt je contract altijd laten aanpassen, op voorwaarde dat jouw vestiging aan de gewenste wijziging kan voldoen. Let op: bij een contract voor 46 weken ontvang je 12 maandfacturen, net als bij een contract voor 52 weken. In alle gevallen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Kan ik aanpassen op welke dagen en hoeveel dagen per week mijn kind wordt opgevangen?

Ja, het is mogelijk om aan te passen op welke dagen je kind wordt opgevangen, evenals het aantal dagen per week. Het aanpassingsverzoek hiervoor dien je schriftelijk in bij je vestigingsmanager. Het is alleen mogelijk om meer contractdagen af te nemen als de beroepskracht-kindratio (BKR) dit toelaat. De vestigingsmanager bespreekt graag de mogelijkheden met je. Als je minder contractdagen wilt afnemen, geldt er een opzegtermijn van één maand.

Hoe kan ik de facturen betalen?

Je kunt de facturen betalen via automatische incasso of door overschrijving onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer. Het is helaas niet mogelijk om te betalen met creditcard of contant geld.

Waarom worden studiedagen en stakingsdagen afzonderlijk in rekening gebracht?

Studie- en stakingsdagen zijn geen onderdeel van onze BSO-contracten, omdat het aantal studiedagen per school en zelfs per jaar behoorlijk kan verschillen. Daarom worden studiedagen afzonderlijk in rekening gebracht, voor zover je op de betreffende dagen hebt gebruikgemaakt van onze diensten. Je betaalt dus alleen voor de studiedagen die je daadwerkelijk gebruikt. Als je op de betreffende studiedag al BSO-uren hebt afgenomen, worden die in mindering gebracht.

Moet ik bijbetalen voor jullie ophaalservice?

We halen kinderen op bij een select aantal scholen. Deze service is inbegrepen bij het dienstenpakket dat je bij ons afneemt.

deze website maakt gebruik van cookies. Instellingen