Working at Big Ben Kids

Find your Dutch version below

Are you a marketing and communications specialist looking for a job within a successful and growing company in an international environment? Then Big Ben Kids could be the perfect match!

Marketing & Communications (28-32 hours)

We are looking for an enthusiastic professional with a positive and hands-on mentality who can provide the necessary marketing and communications support to our international childcare centres.  A motivated and driven marketeer, who knows how to best tell our story to the outside world and is able to use the right channels to do so.

Purpose and activities

Working independently under the Managing Director, you will be responsible for the daily execution of all marketing and communications related activities-with a strong initial focus on increasing the visibility of Big Ben Kids and communicating our story and vision using the right (digital) channels. Your activities and responsibilities are very broad and we are looking for someone who is positive and energetic, communicatively strong and able to build strong relationships, both internally as well as externally.

Your responsibilities include (but are not limited to):

 • Responsible for the implementation and execution of the marketing plan
 • Co-ordination and execution of the marketing and communications activities
 • Setting up the social media campaign
 • Creating and collecting engaging content for social media and newsletters
 • Pro-active use of social media channels incl. monitoring and reporting of statistics
 • Implementing the SEO/SEA campaign and managing of the website
 • Development and distribution of newsletters (Mailchimp)
 • Co-ordination of external advertising, both online and offline (print), incl. planning of media
 • Completing the stakeholders list
 • Management of image & video libraries
 • Development of print/online communications and POS material
 • Pro-active in identifying interesting PR opportunities and follow up
 • Copywriting in English and Dutch
 • Managing the Marketing Budget and working to set Sales Targets

Profile and competences

 • A Bachelor’s degree in marketing & communications (or similar)
 • Creative, innovative and a storyteller
 • Proven successful relevant work experience
 • Excellent command of English and Dutch, both verbally and written
 • Excellent social and communication skills and customer service oriented
 • Understanding of Dutch market, affinity with internationals and expat groups
 • Knowledge of the use of social media and experience with online marketing
 • Experience in working with graphic software would be an advantage
 • Pro-active, enthusiastic, responsible, commercial and a team player
 • Taking initiative and organisationally strong
 • Understanding of different cultures and respectful towards all ways of thinking

 We offer

A challenging and independent job with plenty of room for personal initiative. You will work in a close-knit, hardworking, dynamic and dedicated team. Our office is located in The Hague and occasionally you will work from one of our locations with your company laptop and phone. Salary and benefits are in line with the Dutch collective labour agreement (CAO) for the childcare sector, scale 9.

About Big Ben Kids

Big Ben Kids offers international childcare to international parents and internationally minded Dutch families offering daycare, pre-school, after school care and holiday camps at 4 locations in Scheveningen, Wassenaar and Amstelveen. Our organisation is growing to establish itself as one of the leading international Child Care providers in The Netherlands.

We want to achieve this growth through offering constant high quality of customer service, communication and child care services. Big Ben Kids offers children a safe environment and a home from home in an international environment where there is tolerance and sense of community, and where magical friendships can develop within a melting pot of cultures. Big Ben Kids supports children in recognizing and developing their talents as well as their future potential. At Big Ben Kids, the parents are closely involved in their children’s adventures.

Our staff are experienced and qualified childcare practitioners with international backgrounds.

For more information: www.bigbenkids.com.

Interested?

Interested candidates can apply before 31 January 2021, by submitting their application letter and CV (in English) to: recruitment@bigbenkids.com, to the attention of Yvette Schelvis, Recruiter.

————————————————————————————————-

Ben jij als marketing- en communicatiespecialist op zoek naar een baan bij een succesvol en groeiend bedrijf met een internationaal karakter? Dan ben jij misschien wel de perfecte match met Big Ben Kids.

Marketing en communicatie (28-32 uur)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste professional met een positieve en hands-on mentaliteit die de nodige marketing- en communicatieondersteuning kan bieden aan onze internationale kinderdagverblijven. Een gemotiveerde en gedreven marketeer, die Big Ben Kids op de beste manier aan de buitenwereld weet te profileren en daarvoor de juiste kanalen kan inzetten.

Werkzaamheden

Jij werkt zelfstandig onder de Managing Director en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van alle marketing- en communicatie-gerelateerde activiteiten. Jouw focus ligt op het vergroten van de zichtbaarheid van Big Ben Kids en het communiceren van ons verhaal en onze visie via de juiste (digitale) kanalen. Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn zeer breed en we zoeken iemand die positief en energiek is, communicatief sterk en zowel intern als extern goede relaties kan opbouwen.

Jouw verantwoordelijkheden omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

 • Verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het marketingplan
 • Coördinatie en uitvoering van de marketing- en communicatieactiviteiten
 • Opzetten van de social media campagnes
 • Creëren van interessante content voor social media en nieuwsbrieven
 • Proactief gebruik van social media kanalen incl. monitoring en rapportage van statistieken
 • Implementeren van de SEO / SEA-campagne en beheren van de website
 • Opstellen van nieuwsbrieven (Mailchimp)
 • Coördinatie van externe advertenties, zowel online als offline (print), incl. planning van media
 • Het bijhouden van de stakeholderslijst
 • Beheer van beeld- en videobibliotheken
 • Ontwikkeling van print / online communicatie en POS-materiaal
 • Proactief in het identificeren van interessante PR-kansen en opvolging
 • Copywriting in het Engels en Nederlands
 • Beheer van het marketingbudget en werken aan de opzet van verkoopdoelstellingen

Profiel en competenties

 • Een bachelor diploma in marketing en communicatie (of vergelijkbaar)
 • Creatief, innovatief en een verhalenverteller
 • Aantoonbare relevante werkervaring
 • Uitstekende beheersing van Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid
 • Inzicht in de Nederlandse markt, affiniteit met internationale – en expatgroepen
 • Kennis van het gebruik van sociale media en ervaring met online marketing
 • Ervaring met het werken met grafische software is een pre
 • Proactief, enthousiast, verantwoordelijk, commercieel en een teamspeler
 • Initiatief nemen en organisatorisch sterk
 • Begrip voor verschillende culturen en respect voor alle denkwijzen

Wij bieden

Een uitdagende en zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief. Je werkt in een hecht, hardwerkend, dynamisch en toegewijd team. Ons kantoor is gevestigd in Den Haag en af ​​en toe werk je vanuit een van onze locaties met je bedrijfslaptop en telefoon. Een salaris conform CAO Kinderopvang (schaal 9).

Over Big Ben Kids

Big Ben Kids biedt internationale kinderopvang aan internationale ouders en internationaal georiënteerde Nederlandse gezinnen met dagopvang, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang op 4 locaties in Scheveningen, Wassenaar en Amstelveen. Onze organisatie wil uitgroeien tot een van de meest toonaangevende internationale kinderopvangaanbieders in Nederland.

Deze groei willen we realiseren door een constante hoge kwaliteit van klantenservice, communicatie en kinderopvang te bieden. Big Ben Kids biedt kinderen een veilige omgeving en een thuis van huis in een internationale omgeving waar tolerantie en gemeenschapsgevoel heerst, en waar magische vriendschappen kunnen ontstaan ​​binnen een smeltkroes van culturen. Big Ben Kids ondersteunt kinderen bij het herkennen en ontwikkelen van hun talenten en hun toekomstige potentieel. Bij Big Ben Kids zijn de ouders nauw betrokken bij de avonturen van hun kinderen.

Onze medewerkers zijn ervaren en gekwalificeerde  pedagogisch medewerkers met een internationale achtergrond.

Voor meer informatie: www.bigbenkids.com.

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature, solliciteer dan direct middels de onderstaande button. Of stuur jouw sollicitatiebrief en cv (Engelstalig) naar recruitment@bigbenkids.com, ter attentie van Yvette Schelvis, Recruiter.

Let op! De vacature sluit op 31 januari 2021.