Big Ben Kids Amstelveen Stadshart

Please scroll down for the English version.

Big Ben Kids Amstelveen Stadshart beschikt over grote ruimtes, zowel binnen als buiten. Hierdoor hebben de kinderen letterlijk de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. De groepsruimtes zijn opgezet met een grote tafel en plekken om te knutselen, te spelen en om even te ontspannen. Daarnaast is er een grote centrale hal die gebruikt kan worden voor gezamenlijke spelletjes of activiteiten. De buitenruimte is groot, en er is voldoende ruimte voor de kinderen om te fietsen en om met elkaar te  spelen, leren en ontwikkelen.
Bij Big Ben Kids  geloven we dat kinderen leren door te spelen, we bereiden ze op een speelse manier voor op de basisschool. Tijdens de kringgesprekken bespreken we met elkaar bijvoorbeeld kleuren, de tijd, dagen van de week, getallen, vormen en heel veel meer.

Big Ben Kids is een echte smeltkroes van culturen. Onze kinderen en hun ouders hebben allerlei nationaliteiten. Ook onze ervaren pedagogisch medewerkers komen uit verschillende landen, maar hebben 1 ding gemeen, ze hebben een grote passie voor kinderen! De voertaal bij Big Ben Kids Amstelveen Stadshart is Nederlands.

Big Ben Kids is meer dan een kinderopvang. We zijn een verlengstuk van de families en een liefdevolle kinderopvang die veel veiligheid biedt en de warmte van een tweede thuis. We bieden de kinderen daarom elke dag een vers gekookte gezonde warme maaltijd en iedere groep heeft zijn eigen pedagogisch medewerkers waardoor de kinderen zich geborgen en vertrouwd voelen.

Daarnaast is Big Ben Kids is een community voor de ouders die hen, behalve het opvangen van de kinderen, ook hulp biedt op diverse manieren (EHBO-cursus, geboortecursus, hulp met KOT-aanvraag, etc.).

Bij Big Ben Kids Amstelveen Stadshart werken we in verticale groepen die als volgt zijn ingedeeld:

Guppies: 0 – 2 jaar

Dolfijntjes: 0 – 4 jaar

Zeesterren: 2 – 4 jaar

Het is onze intentie om in verloop van tijd over te stappen naar horizontale groepen waardoor kinderen van dezelfde leeftijd in één groep zitten

 _ _ _

At Big Ben Kids Amstelveen Stadshart we have large indoor and outdoor spaces, where children can grow and develop. Our group spaces are set up with a center table and different areas to create, play and relax. There is also a spacious central hall that can be used for joint games or activities. The outdoor area is huge with plenty of room for the children to cycle and to play, learn and develop together.

At Big Ben Kids we believe that children learn by playing and we prepare them for primary school. During circle time together, we discuss colours, the time, the days of the week, numbers, shapes and many other things.

Big Ben Kids is a true melting pot of cultures. Our children and their parents have international backgrounds. Our experienced childcare practitioners also come from different countries, but they have one thing in common, they have great passion for children! Dutch is the official language at Big Ben Kids Amstelveen Stadshart.

Big Ben Kids is more than a childcare center. We are an extension to the families and provide a nurturing environment, which offers the  security and the warmth of a second home. We serve the children a freshly cooked healthy warm meal every day and each group has its own childcare practitioners.

At Big Ben Kids Amstelveen Stadshart we work in vertical groups as follows:

Guppies: 0 – 2 years

Dolfijntjes: 0 – 4 years

Zeesterren: 2 – 4 years

It is our intention to switch to horizontal groups in due time, so that children of the same age are in the same group.

General Manager: Janis Vermeeren
Phone: +31 (0)20 3459713
Email: AmstelveenStadshart@bigbenkids.com
Address: Pieter Lastmanweg 7, 1181 XG Amstelveen
LRK: 144426353